Klachtenprocedure

Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of ouder een klacht of verbeterpunt  heeft. We staan open voor feedback en bespreken deze klacht of verbeterpunt het liefst direct met de medewerker of ouder zelf om tot een oplossing te komen.
Indien we er met de medewerker of ouder op deze wijze niet uitkomen, dan kan de medewerker of ouder contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang en in het uiterste geval met de Geschillencommissie Kinderopvang.

U kunt het klachten-, en verbeterformulier downloaden en naar ons mailen; info@kinderopvangdebeestenboel.nl

Download klachtenformulier