Nieuwsbrief

Regelmatig zullen wij u informeren over actuele zaken die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken op de kinderopvang. De nieuwsbrieven worden per mail aan u toegestuurd.