Pedagogisch plan

Ons pedagogisch beleid is vastgelegd in het Pedagogisch (beleids)plan. Een exemplaar ligt bij Kinderopvang De Beestenboel ter inzage. Het biedt ouders en leidsters inzicht in de pedagogische uitgangspunten en is tevens een leidraad voor de dagelijkse omgang met uw kind.

Pedagogisch beleidsplan april 2021_