Schriftje

Alle kinderen tot 4 jaar hebben een eigen schriftje waarin staat beschreven hoe het met uw kind gaat op het kinderdagverblijf. Wij stellen het op prijs dat u ook hierin schrijft hoe het thuis met uw kind gaat. Zo ontstaat er een schriftelijke overdracht en bovendien is het schriftje een leuke herinnering voor later. Wij vinden het erg belangrijk dat er in ieder geval in het schriftje staat: