Groep

Alle leidsters bij Kinderopvang De Beestenboel zijn gediplomeerd door middel van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk Kinderopvang.

De verhouding beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep is als volgt;

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het gemiddelde berekend, waarbij naar boven kan worden afgerond.