Openingstijden

De Beestenboel is 52 weken in het jaar geopend op maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00. Wij zijn gesloten op nationaal erkende feestdagen.

De naschoolse opvang is open in aansluiting op de schooltijden en hele dagen in de schoolvakanties. De naschoolse opvang is geopend op het moment dat opvang nodig is. U kunt kiezen voor een lange middag (vanaf ongeveer 12.00 uur) of een korte middag (vanaf ongeveer 15.00 uur). Tijdens de schoolvakanties komt uw kind op dezelfde dagen als in de schoolweken, gedurende de hele dag van 07.30 uur tot 18.00 uur. Zo kunnen we er ook echt een gezellige vakantie van maken. Soms wijken de tijden af en is de opvang eerder nodig, bijvoorbeeld wanneer: