Peuteropvang

Is uw kind bijna 2 jaar? Dan merkt u dat uw peuter de wereld wil gaan ontdekken. Op de peuteropvang kan dat. Uw kind mag hier op vaste dagen een paar uurtjes komen spelen. Zo went uw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters. Wij bereiden uw peuter spelenderwijs voor op de basisschool, waardoor de overgang makkelijker wordt.

Waarom is peuteropvang zo belangrijk?

Peuteropvang is binnen kinderopvang De Beestenboel een specifiek opvang moment van 08:30 uur tot 12:30 uur voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Dagindeling

Om 8.30 uur worden alle kinderen gebracht en worden de pedagogisch medewerkers geïnformeerd over eventuele bijzonderheden die voor het kind van belang zijn. De kinderen worden ontvangen door de pedagogisch medewerkers en er wordt gekeken waarmee hij/zij graag wil spelen.

Rond 9.15 uur wordt er samen met de kinderen opgeruimd en word er in de kring de dagritmekaarten besproken.

Daarna volgt een Puk activiteit.

Rond 10.00 uur volgt een toiletbezoek voor de kinderen die al zindelijk zijn of die bezig zijn zindelijk te worden. Handen worden gewassen en vervolgens wordt er fruit gegeten. Voor het eten wordt het liedje “smakelijk eten” gezongen!

Het fruit wordt op een gezamenlijk bord gepresenteerd en mogen de kinderen om de beurt er iets afnemen. Na het fruit wordt er thee gedronken.

Na het fruit eten en drinken gaan de kinderen even lekker naar buiten.

Rond 11.30 uur gaan we aan tafel voor een lunch.

Daarna sluiten we de ochtend af in  de kring en doen we nog een Puk activiteit.

Om 12.30 uur worden de kinderen weer opgehaald.

Tarieven peuteropvang

De prijs voor peuteropvang (2 tot 4 jaar) is € 10,64 per uur. Deze tarieven zijn inclusief voeding en luiers.

Mocht u als ouders niet beiden werken en daardoor dus ook geen deel terug kunnen vragen via de belastingdienst dan komt u in aanmerking voor een subsidieplaats van de gemeente Hof van Twente.

Dagdeel/dagdelen Prijs per maand Aantal uren
2 ochtenden € 283,66 26,66

Inschrijving

Wij bieden peuteropvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Aanmelding is alleen mogelijk door het inschrijfformulier volledig ingevuld in te leveren. In volgorde van binnenkomst wordt uw aanmelding behandeld. Uw kind wordt direct geplaatst of als er sprake is van een wachtlijst hier aan toegevoegd.