Klachtenbehandeling

Wanneer u een klacht heeft, stellen wij het op prijs dat u deze zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maakt. Op deze manier kunnen wij uw klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Kinderopvang De Beestenboel is aangesloten bij Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK).