Klachtenbehandeling

Wanneer u een klacht heeft, stellen wij het op prijs dat u deze zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maakt. Op deze manier kunnen wij uw klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Kinderopvang De Beestenboel is aangesloten bij geschillencommissie kinderopvang.