Uk & Puk

Kinderopvang De Beestenboel heeft gekozen om te gaan werken met Uk & Puk, een VVE methode die speciaal is ontwikkeld voor de kinderopvang. Uk & Puk is een onderdeel van de landelijk erkende VVE methode Ko-totaal. Wij hebben voor de Uk & Puk methode gekozen, omdat dit programma speciaal gericht is op kinderdagverblijven en de ruimte blijft bieden om de activiteiten naar eigen inzicht in te passen en aan te passen binnen het bestaande dagritme.

Wat is VVE?

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Vroegschoolse educatie is gericht op kinderen in de kleuterklassen. Voorschoolse educatie wordt voorafgaand aan de schoolperiode geboden voor kinderen van 0 tot 4 jaar, in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

VVE is een manier van werken binnen de kinderopvang waarbij je bewust de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen stimuleert door middel van spel en activiteiten. De doelstelling van het VVE beleid is om te voorkomen dat kinderen achterblijven in hun ontwikkeling. VVE is met name geschikt om achterstanden te bestrijden, bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar VVE is natuurlijk goed voor alle kinderen!

Door bij ons op de dagopvang bewust alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren krijgen kinderen een betere start op de basisschool en vergroten we hun kans op een goede schoolloopbaan.

Wat is Uk & Puk?

Uk & Puk is een totaalprogramma voor kinderen van 0-4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk want spelen is ontdekken en spelen is groeien. Uk & Puk leert baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen.

Met Uk & Puk werk je aan de hand van een thema, dat iedere keer 6 weken duurt. De diverse thema’s met bijbehorende uitdagende en speelse activiteiten voor iedere dag, stimuleren de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen.

Deze thema’s en activiteiten kunnen makkelijk in het bestaande dagritme worden ge├»ntegreerd. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Uk & Puk leert baby’s, dreumesen en peuters zo nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen. Op deze manier legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1.